Ban kiểm soát/

  • Ông Lê Minh Tân – Trưởng Ban kiểm soát
    Ông Lê Minh Tân được bầu làm thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm kỳ 2010 – 2015, và được bầu làm Trưởng ban kiểm soát ở nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ông tốt nghiệp trường Đại học Tài chính - Kế toán, từng đảm nhận nhiều vị trí công tác tại nhiều công ty lớn như: Kế toán trưởng KCN Phú Sỹ thuộc XN Chế biến Thực phẩm Gò Vấp, Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh Công ty CP Địa ốc 6.
  • Bà Đào Mai Thảo – Thành viên Ban kiểm soát
    Bà Đào Mai Thảo được bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020. Bà là cử nhân kinh tế, chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán. Với hơn 13 năm công tác tại Công ty CP CBHXK Cầu Tre, hiện bà Thảo đang giữ chức vụ Trưởng phòng Tài Chính của Công ty.
  • Ông Kim Se Won – Thành viên Ban kiểm soát
    Ông Kim Se Won (quốc tịch Hàn Quốc) được bổ nhiệm là thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cầu Tre nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 02/12/2016. Ông tốt nghiệp Đại học ngành Quản trị kinh doanh và hiện là Giám đốc Tài chính CJ Foods Việt Nam.