Ban kiểm soát/

  • Ông Lê Minh Tân – Trưởng Ban kiểm soát
    Ông Lê Minh Tân được bầu làm thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm kỳ 2010 – 2015, và được bầu làm Trưởng ban kiểm soát ở nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ông tốt nghiệp trường Đại học Tài chính - Kế toán, từng đảm nhận nhiều vị trí công tác tại nhiều công ty lớn như: Kế toán trưởng KCN Phú Sỹ thuộc XN Chế biến Thực phẩm Gò Vấp, Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh Công ty CP Địa ốc 6.
  • Ông Kim Se Won – Thành viên Ban kiểm soát
    Ông Kim Se Won (quốc tịch Hàn Quốc) được bổ nhiệm là thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cầu Tre nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 02/12/2016. Ông tốt nghiệp Đại học ngành Quản trị kinh doanh và hiện là Giám đốc Tài chính CJ Foods Việt Nam.
  • Bà Lê Thị Cẩm Đoan - Thành viên Ban Kiểm soát
    Bà Lê Thị cẩm Đoan được bầu làm thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2015 – 2020) từ ngày 20/05/2017. Bà tốt nghiệp Đại học Kinh tế, chuyên ngành Tài chính - Tiền tệ - Tín dụng, hiện đang đảm nhận chức vụ Phó Trưởng Phòng Tài chính Kế toán Công ty CP Chế biến HXK Cầu Tre