Bà Lê Thị Cẩm Đoan - Thành viên Ban Kiểm soát/

Chia sẻ:
23/05/2017 10:45 Bà Lê Thị Cẩm Đoan - Thành viên Ban Kiểm soát Bà Lê Thị cẩm Đoan được bầu làm thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2015 – 2020) từ ngày 20/05/2017. Bà tốt nghiệp Đại học Kinh tế, chuyên ngành Tài chính - Tiền tệ - Tín dụng, hiện đang đảm nhận chức vụ Phó Trưởng Phòng Tài chính Kế toán Công ty CP Chế biến HXK Cầu Tre

 

   

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Chức vụ hiện nay: Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán

 

Chia sẻ:

Video clip

Gửi nhận xét