Ông Kim Se Won – Thành viên Ban kiểm soát/

Chia sẻ:
04/04/2017 11:31 Ông Kim Se Won – Thành viên Ban kiểm soát Ông Kim Se Won (quốc tịch Hàn Quốc) được bổ nhiệm là thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cầu Tre nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 02/12/2016. Ông tốt nghiệp Đại học ngành Quản trị kinh doanh và hiện là Giám đốc Tài chính CJ Foods Việt Nam.
 
 

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Quản trị Kinh doanh

Chức vụ hiện nay: Thành viên Ban Kiểm soát.

Chức vụ hiện đang nắm giữ tổ chức khác: Giám đốc Tài chính CJ Foods Việt Nam

 

Chia sẻ:

Video clip

Gửi nhận xét