Ông Lê Minh Tân – Trưởng Ban kiểm soát/

Chia sẻ:
31/07/2014 17:02 Ông Lê Minh Tân – Trưởng Ban kiểm soát Ông Lê Minh Tân được bầu làm thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm kỳ 2010 – 2015, và được bầu làm Trưởng ban kiểm soát ở nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ông tốt nghiệp trường Đại học Tài chính - Kế toán, từng đảm nhận nhiều vị trí công tác tại nhiều công ty lớn như: Kế toán trưởng KCN Phú Sỹ thuộc XN Chế biến Thực phẩm Gò Vấp, Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh Công ty CP Địa ốc 6.
 

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát

Chức vụ hiện đang nắm giữ tổ chức khác:

Số cổ phần nắm giữ: 6.000 cổ phần

Trong đó:

Sở hữu cá nhân: 6.000 cổ phần

 

Chia sẻ:

Video clip

Gửi nhận xét