Ban tổng giám đốc/

  • Bà Trần Thị Hòa Bình - Tổng Giám đốc
    Tốt nghiệp Đại học Ko’then tại Cộng Hòa Liên Bang Đức chuyên ngành Kỹ sư cơ khí nhưng với niềm đam mê về lĩnh vực chế biến thực phẩm, bà trở về nước và gia nhập vào gia đình Cầu Tre từ những năm 1982. Với kiến thức và kinh nghiệm thực tế, Bà Bình từng tham gia công tác và đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng tại các công ty lớn
  • Ông Võ Quang Vinh - Phó Tổng Giám đốc
    Tốt nghiệp Đại học Hóa phân tích và Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Ông Vinh còn tham gia nhiều khóa đào tạo quan trọng trong và ngoài nước. Được sự tin tưởng và tín nhiệm từ Ban lãnh đạo Công ty, Ông Vinh từng được giao đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng từ khi gia nhập Cầu Tre: