Bà Trần Thị Hòa Bình - Tổng Giám đốc/

Chia sẻ:
11/08/2014 09:18 Bà Trần Thị Hòa Bình - Tổng Giám đốc Tốt nghiệp Đại học Ko’then tại Cộng Hòa Liên Bang Đức chuyên ngành Kỹ sư cơ khí nhưng với niềm đam mê về lĩnh vực chế biến thực phẩm, bà trở về nước và gia nhập vào gia đình Cầu Tre từ những năm 1982. Với kiến thức và kinh nghiệm thực tế, Bà Bình từng tham gia công tác và đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng tại các công ty lớn
 


 

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí (Đại học Ko’then – CHLB Đức)

Chức vụ hiện nay: Ủy viên thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty.

Số cổ phần nắm giữ: 2.500 cổ phần

Trong đó:

Sở hữu cá nhân: 2.500 cổ phần

 

Chia sẻ:

Video clip

Gửi nhận xét