Ông Roh Woong Ho - Tổng Giám đốc/

Chia sẻ:
11/08/2014 09:18 Ông Roh Woong Ho - Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc
   


 

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: 

Chức vụ hiện nay: Tổng Giám đốc công ty.

 

Chia sẻ:

Video clip

Gửi nhận xét