• Bà Nguyễn Thị Huyền Trinh – Trưởng Ban kiểm soát

  2013-10-29 15:39:15

  Bà Nguyễn Thị Huyền Trinh hiện đang là Phó Giám đốc Đầu tư Tài chính - Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH một thành viên. Bà được bổ nhiệm chức vụ trưởng ban kiểm soát Công ty CP Chế biến HXK Cầu Tre nhiệm kỳ 2010 – 2015.

  Xem chi tiết»

 • Ông Lê Minh Tân – Thành viên Ban kiểm soát

  2013-10-29 15:40:05

   Ông Tân được bổ nhiệm vào thành viên ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2010 – 2015. Ông Tân cũng hiện đang là Cộng tác viên – chuyên viên tài chính Phòng kế hoạch đầu tư – Công ty CP Chế biến HXK Cầu Tre. Hiện ông cũng đang công tác tại Công ty xây dựng và phát triển nhà Gò Vấp . Ông cũng từng công tác tại Cụm công nghiệp Phú sĩ thuộc Xí nghiệp chế biến thực phẩm Gò Vấp với chức danh kế toán trưởng.

  Xem chi tiết»

 • Bà Nguyễn Thị Hương Giang – Thành viên Ban kiểm soát

  2013-10-29 15:41:27

   Với kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, Bà Giang được bổ nhiệm vào thành viên ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2015.

  Bà Giang hiện tại đang là trưởng phòng đầu tư – Công ty Vinacapital Corporate Finance Ltd. Bà Giang cũng từng là chuyên viên tài chính Công ty LRA Property Management, USA từ năm 2005 – 2006. Bà tốt nghiệp cử nhân kinh tế - Đại học Califonia, LosAngeles , thạc sỹ Quản trị kinh doanh-  Đại học Hawai. 

  Xem chi tiết»