Ông Kim Jung Ho - Thành viên HĐQT/

Chia sẻ:
31/07/2014 16:33 Ông Kim Jung Ho - Thành viên HĐQT Ông Kim Jung Ho (quốc tịch Hàn Quốc) được bổ nhiệm là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cầu Tre nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 02/12/2016. Ông là cử nhân Quản trị kinh doanh, công tác tại CJ Freshway Việt Nam thuộc Tập đoàn CJ từ năm 2015. Hiện ông là Giám đốc tài chính CJ Freshway Việt Nam.
 

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Cử Nhân QTKD

Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị

Chức vụ hiện đang nắm giữ tổ chức khác: Giám đốc tài chính CJ Freshway Việt Nam.

 

Chia sẻ:

Video clip

Gửi nhận xét