Bà Lê Minh Trang - Thành viên HĐQT/

Chia sẻ:
31/07/2014 16:50 Bà Lê Minh Trang - Thành viên HĐQT Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh cùng với bề dày hàng chục năm công tác. Bà Trang được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP CBHXK Cầu Tre từ tháng 07/2009 đến tháng 12/2016. Hiện Bà là thành viên HĐQT Công ty Cầu Tre và là Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên (SATRA GROUP).
 


Trình độ học vấn: Trên đại học

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị

Chức vụ hiện đang nắm giữ tổ chức khác: Tổng Giám đốc – Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn.

Chia sẻ:

Video clip

Gửi nhận xét