Bà Trần Thị Hòa Bình - Chủ tịch HĐQT/

Chia sẻ:
31/07/2014 16:49 Bà Trần Thị Hòa Bình - Chủ tịch HĐQT Tốt nghiệp Đại học Ko’then tại Cộng Hòa Liên Bang Đức chuyên ngành Kỹ sư cơ khí nhưng với niềm đam mê về lĩnh vực chế biến thực phẩm, bà đã gia nhập vào gia đình Cầu Tre từ những năm 1982. Với kiến thức và kinh nghiệm thực tế, Bà Bình từng tham gia nhiều vị trí công tác và đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng tại Công ty. Bà là Chủ tịch HĐQT Công ty CP CBHXK Cầu Tre, đồng thời giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành của Công ty.
   

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí (Đại học Ko’then – CHLB Đức)

Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty.

Số cổ phần nắm giữ: 2.500 cổ phần

Trong đó:

Sở hữu cá nhân: 2.500 cổ phần

 

Chia sẻ:

Video clip

Gửi nhận xét