Ông Nguyễn Xuân Vũ - Thành viên HĐQT/

Chia sẻ:
23/05/2017 10:26 Ông Nguyễn Xuân Vũ - Thành viên HĐQT Tốt nghiệp Đại học Kinh tế, chuyên ngành Thống kê, Kế toán. Ông đã gia nhập vào gia đình Cầu Tre từ những năm 2000. Với kiến thức và kinh nghiệm thực tế, ông Vũ từng tham gia nhiều vị trí công tác quan trọng tại Công ty. Ông được bầu làm thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2015- 2020 từ ngày 20/05/2017) của Công ty CP CBHXK Cầu Tre, đồng thời đang giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Tài chính của Công ty.

 

   

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT; Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Tài chính Công ty.

 

Chia sẻ:

Video clip

Gửi nhận xét