Ông Park Young Ju - Thành viên HĐQT/

Chia sẻ:
30/10/2013 15:13 Ông Park Young Ju - Thành viên HĐQT Ông Park Young Ju (quốc tịch Hàn Quốc) được bổ nhiệm là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cầu Tre nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 02/12/2016. Ông là Kỹ sư công nghệ thực phẩm, công tác và đảm nhận nhiều vị trí quan trọng tại Tập đoàn CJ từ năm 2006. Hiện ông là Giám đốc điều hành CJ Foods Việt Nam.
 

Trình độ học vấn: Trên đại học

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thực phẩm

Chức vụ hiện nay: Thành viên đồng quản trị

Chức vụ hiện đang nắm giữ tổ chức khác: Giám đốc điều hành CJ Foods Việt Nam

Chia sẻ:

Video clip

Gửi nhận xét