Ông Roh Woong Ho - Thành viên HĐQT/

Chia sẻ:
31/07/2014 16:45 Ông Roh Woong Ho - Thành viên HĐQT Ông Roh Woong Ho (quốc tịch Hàn Quốc) được bổ nhiệm là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cầu Tre nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 02/12/2016. Ông là Kỹ sư công nghệ thực phẩm, công tác và đảm nhận nhiều vị trí quan trọng tại CJ CheilJedang từ năm 1999. Hiện Ông Roh là Giám đốc kinh doanh tại thị trường Đông Nam Á của Công ty Thực phẩm CJ CheilJedang.
 


Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm

Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT

Chức vụ hiện đang nắm giữ tổ chức khác: Giám đốc kinh doanh tại thị trường Đông Nam Á của Công ty Thực phẩm CJ CheilJedang.

 

Chia sẻ:

Video clip

Gửi nhận xét