Ông Võ Quang Vinh - Thành viên HĐQT/

Chia sẻ:
31/07/2014 16:47 Ông Võ Quang Vinh - Thành viên HĐQT Tốt nghiệp Đại học Hóa phân tích và Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, ngoài ra còn tham gia nhiều khóa đào tạo quan trọng trong và ngoài nước. Với hơn 30 năm công tác tại Công ty, được sự tin tưởng và tín nhiệm từ Ban lãnh đạo, Ông Vinh từng được giao đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng từ khi gia nhập Cầu Tre. Ông là thành viên HĐQT đồng thời là Phó Tổng Giám đốc Công ty.
 


 

Trình độ học vấn: Trên đại học

Trình độ chuyên môn: Đại học Hóa phân tích, Thạc Sỹ Quản trị kinh doanh.

Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Số cổ phần nắm giữ: 1.172.800 cổ phần

Trong đó:

- Sở hữu cá nhân: 2.800 cổ phần

- Đại diện sỡ hữu của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn:1.170.000 cổ phần chiếm 10% vốn điều lệ công ty

Người có liên quan nắm giữ cổ phần

Em ruột: Võ Quang Hòa nắm giữ 1.500 cổ phần

 

Chia sẻ:

Video clip

Gửi nhận xét