Ông Chang Bok Sang - Thành viên HĐQT/

Chia sẻ:
04/04/2017 09:02 Ông Chang Bok Sang - Thành viên HĐQT Ông Chang Bok Sang (quốc tịch Hàn Quốc) được bổ nhiệm là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cầu Tre nhiệm kỳ 2015 - 2020 kể từ ngày 02/12/2016 và được bầu làm Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 24/12/2016. Ông tốt nghiệp trường Đại học Hanyang (Hàn Quốc) - Cử nhân Thương mại Quốc tế. Hiện Ông Chang là Trưởng văn phòng đại diện của CJ CheilJedang tại Việt Nam.

            Trình độ học vấn: Đại học

 

            Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thương Mại Quốc tế  - Đại học HanYang (Hàn Quốc)

 

            Chức vụ hiện nay: Trưởng Văn Phòng Đại diện của CJ CheilJedang tại Việt Nam; Thành viên HĐQT Công ty Cầu Tre.

 

Chia sẻ:

Video clip

Gửi nhận xét