Thông báo Chức danh và chữ ký của Phó Tổng Giám đốc Công ty Cầu Tre/

Chia sẻ:
08/02/2010 15:46 Thông báo Chức danh và chữ ký của Phó Tổng Giám đốc Công ty Cầu Tre Công ty cổ phần XNK Cầu Tre trân trọng thông báo: bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc công ty cho ông Võ Quang Vinh. Công ty thông báo chức danh và chữ ký của ông Nguyễn Quang Vinh đến các cơ quan và đơn vị để thuận tiện trong quan hệ công tác

Chia sẻ:

Video clip

Gửi nhận xét