THÔNG BÁO V/V THAY ĐỔI BAO BÌ SẢN PHẨM TPCB ĐÔNG LẠNH/

Chia sẻ:
02/01/2014 09:30 THÔNG BÁO V/V THAY ĐỔI BAO BÌ SẢN PHẨM TPCB ĐÔNG LẠNH Công ty Cổ Phần Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Cầu Tre xin trân trọng thông báo đến Quý Khách Hàng thông tin thay đổi bao bì sản phẩm Thực phẩm chế biến đông lạnh

Công ty Cổ Phần Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Cầu Tre xin trân trọng thông báo đến Quý Khách Hàng thông tin thay đổi bao bì sản phẩm Thực phẩm chế biến đông lạnh

 

 

Chia sẻ:

Video clip

Gửi nhận xét