Rượu nếp cái hoa vàng đặc sản Bắc Bộ

Rượu nếp cái hoa vàng đặc sản Bắc Bộ

Rượu nếp cái hoa vàng từ xưa tới nay đã trở thành một loại đồ uống khoái khẩu của người dân Việt, đặc biệt là người dân ở Bắc Bộ. Khi thưởng thức rượu nếp cái hoa vàng sẽ cảm nhận được bị đậm sâu của giọt rượu đi qua còn lưu vị ngọt ngào…