Trà Phổ Nhĩ: Loại Trà Để Càng Cũ Thì Càng Ngon

Trà Phổ Nhĩ: Loại Trà Để Càng Cũ Thì Càng Ngon

Bạn có biết là trong thế giới trà cũng có một loại trà càng để lâu càng ngon giống như rượu vang vậy. Và loại trà đó có tên là Trà Phổ Nhĩ. Trong bài viết này này, mình sẽ giới thiệu những thứ cơ bản nhất về Trà Phổ Nhĩ. Đầu tiên là lịch…